loadingimg

Wczytuję dane...

Logowanie za pomocą kont zewnętrznych:

Zobacz opinie o nas

Zobacz Nasze Komentarze na Allegro

Opinie

Program KRD - Rzetelna Firma

Zobacz również
Koszty wysyłki

KURIER

DPD
W cenie 16zł do 30kg - dostawa na następny dzień roboczy

oraz


POCZTA POLSKA S.A.
PRIORYTET

9zł do 0,3kg

11,5zł do 1kg

16zł do 2kg

Szacowany czas dostawy 1-2 dni roboczych od wysyłki.

powyżej 2kg wysyłka tylko kurierem

Produkty oznaczone jako dostępne grawerujemy i wysyłamy

w 1 dzień roboczy od fizycznego wpłynięcia środków płatniczych na konto lub przesłania potwierdzenia wpłaty na maila biuro@262.pl

Potwierdzenie proszę wysyłać osobnym mailem, w wiadomości zatytułowanej "Potwierdzenie wpłaty"

Regulamin

§1

Właścicielem sklepu internetowego 262.PL jest firma:
MOWATEX Maciej Woźniak
ul. Mrzygłodzka 25 lok.2
42-421 Włodowice
NIP: 649-217-39-49
REGON: 240607779
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Włodowice pod numerem 751

Giodo: Nr księgi: 134296

§2

Wszystkie ceny prezentowanych produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

§3

Kupujący może żądać wystawienia faktury VAT. Gdy tego nie zrobi wysłany zostanie paragon fiskalny.


§4

Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio poprzez sklep internetowy lub mail-em na adres: biuro@262.pl

§5

Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zaznajomieniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.

§6

W przypadku podania niekompletnych lub fałszywych danych, zamówienia nie zostaną realizowane.

§7

Wszelkie informacje dotyczące kosztów wysyłek zamieszczone są w zakładce "Koszty Wysyłki" na głównej stronie sklepu. Znajdują się tam aktualne ceny pobierane za wysyłkę.

§8

Przesyłki wysyłamy po przedpłacie na konto bankowe, za pobraniem lub przy odbiorze osobistym. Jeżeli na przedmiocie będzie wykonany indywidualny grawer pod zamówienie klienta, w takim wypadku obowiązuje wyłącznie przedpłata na konto.

§9

Wpłat należy dokonywać wyłącznie na rachunek bankowy firmy:

mBank:        70 1140 2004 0000 3802 4629 1120
lub
ING Bank:     22 1050 1591 1000 0090 6071 3261

MOWATEX Maciej Woźniak
ul. Mrzygłodzka 25 lok.2
42-421 Włodowice

UWAGA: w tytule wpłaty należy koniecznie podać numer zamówienia oraz imię i nazwisko zamawiającego.

§10

Zlecenia przyjmujemy 24 godziny na dobę:

Pracujemy w dni robocze:
PN - PT w godz. 8:00-18:00

Wysyłki nadajemy do 13:00 w dni robocze

 

Wszelkie zmiany godzin pracy będą publikowane na stronie internetowej z 7 dniowym wyprzedzeniem.

§11

Realizacja i wysyłka zamówień w dni robocze odbywa się w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. Jeżeli realizacja zamówienia się opóźni poinformujemy Państwa o zdarzeniu niezwłocznie telefonicznie lub mailowo. Zastrzegamy sobie jednak możliwość realiazcji do 14 dni roboczych.§12

Zwrot kosztów związanych z zagubieniem, zniszczeniem wysyłki nastąpi po uznaniu reklamacji przez przewoźnika przesyłek. 

§13
Wszelkie, widoczne zniszczenia mogą świadczyć o naruszeniu przesyłki i jej zawartości. W takiej sytuacji proszę w momencie odbioru sporządzić odpowiedni protokół uszkodzenia wraz z przewoźnikiem lub powiadomić o zaistniałym zdarzeniu nas.

§14
Gdy produkt okaże się wadliwy przysługuje Państwu możliwość reklamacji. Należy nas powiadomić o wykrytej wadzie produktu mailowo na adres biuro@262.pl lub pocztą na adres firmy MOWATEX Maciej Woźniak. Jeżeli po sprawdzeniu wada produktu się potwierdzi, zwracamy koszt dostarczenia wadliwego produktu do wymiany lub zwrotu. 

§15
Do żądań Klienta ustosunkujemy się w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia. Jeżeli sprawa będzie wymagała opinii uprawnionego rzeczoznawcy lub ekspertyzy firmy zewnętrznej, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, żądanie uznaje się za uzasadnione.

§16
Wraz z odesłanym towarem do reklamacji, proszę załączyć paragon. A także opis usterki, żądania i dołączyć Państwa dane kontaktowe.

§17
Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów gwarantujemy Państwu prawo zwrotu zakupionych towarów w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest odesłanie nam zakupionego towaru w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania. Należność za zwrócony towar zostanie przekazana na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym na wskazany w zamówieniu adres, w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu. Koszty odesłania towaru ponosi Kupujący.

Szczegóły znajdują się w zakładce Prawo do odstąpienia od umowy


§18
Przy wykonywaniu indywidualnego graweru na produktach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany czcionki, w sytuacji gdy jest ona nieczytelna lub odbiega od zamierzonego ustawienia tekstu. Ograniczona ilość znaków w jednej linijce może spowodować konieczność zwiększenia liczby wierszy.

§19
Punkt §17 Regulaminu nie dotyczy towarów z indywidualnym grawerem specjalnie dla Państwa wykonanym na produkcie. W tym przypadku istnieje jedynie możliwość reklamacji ze względu na zrealizowanie usługi grawerskiej w sposób niezgodny z zamówieniem lub wad fabrycznych produktu.

§20

Wszystkie publikowane zdjęcia i opisy są własnością MOWATEX Maciej Woźniak lub Dystrybutorów poszczególnych produktów. Ich kopiowanie i publikacja wymagają zgody właściciela firmy MOWATEX Maciej Woźniak lub firm zajmujących się dystrybucją danego produktu i posiadających prawa autorskie do zdjęć i opisów swoich produktów.

§21

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych administratorem danych osobowych jest:
MOWATEX Maciej Woźniak
ul. Mrzygłodzka 25 lok.2
42-421 Włodowice
NIP: 649-217-39-49
REGON: 240607779
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Włodowice pod numerem 751

§22

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych (przez zaznaczenie odpowiedniej opcji przy zakładaniu konta w Sklepie). Dane nie będą udostępniane, ani przekazywane innym podmiotom.

§23

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych klient ma prawo do wglądu oraz do modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie jak również żądania ich usunięcia z bazy danych.

§24

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy biuro@262.pl lub telefoniczny 794243366.

1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROT TOWARU
a). Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego 262.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: MOWATEX Maciej Woźniak, Mrzygłodzka 25/2, 42-421 Włodowice, Polska, lub droga mailową na adres biuro@262.pl

Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Wzór formularza w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/ 

Termin: 
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej. 

Zwrot świadczeń: 

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: 

MOWATEX Maciej Woźniak, Mrzygłodzka 25/2, 42-421 Włodowice, Polska

b). W przypadku zwrotu całego zamówienia, należy pamiętać także od odesłaniu gratisów. W sytuacji zwrotu części produktów oraz pozostawieniu artykułów, których łączna wartość nie uprawnia do otrzymania gratisu, należy zwrócić gratis. Jeżeli klient nie zwróci nie przysługującego mu z racji zmniejszonej wartości zamówienia gratisu, sklep 262.pl naliczy klientowi regularną cenę gratisu.
c). W przypadku wydłużonego terminu realizacji zamówienia, wysyłamy wszystkie pozycje przygotowane do wysyłki, pozostała część zamówienia jest wysyłana w późniejszym terminie na koszt sklepu 262.pl lub, jeśli klient sobie tego życzy, jest anulowana a nadpłata zwracana na rachunek kupującego. Raporty zwrotów gotówki zamykane są do 7 dni roboczych. 
d). Wyłączenie prawa odstąpienia: 
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku produktów oznakowanych indywidualnie i trwale dla klienta poprzez grawer lub inne techniki znakownia produktów.
e). Bonów "BENEFIT" nie spieniężamy. Nadpłata powstała ze względu na zwrot może zostać wykorzystana na rzecz kolejnego zamówienia.
f). Przypadki, w których klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, określa art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
g). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
h). Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI. REKLAMACJA W ZWIĄZKU Z WADAMI TOWARU. GWARANCJA

a). Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad.

b). Firma MOWATEX Maciej Woźniak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego z tytułu rękojmi odnośnie do Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie i na warunkach określonych obowiązującym prawem. Reklamacje z tytułu rękojmi należy kierować mailowo na adres biuro@262.pl lub pisemnie na adres:

MOWATEX Maciej Woźniak, Mrzygłodzka 25/2, 42-421 Włodowice, Polska

Firma MOWATEX Maciej Woźniak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji złożonej z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od jej złożenia.

c). Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór w wersji elektronicznej dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/ 

d). Towar objęty jest Gwarancją producenta. Klient ma prawo do skorzystania z gwarancji producenta odsyłając uszkodzony towar na powyższy adres z żądaniem przekazania go do producenta. 

e). Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach opisanych na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pomoc/

3. ZWROT ZAPŁATY
a). Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
b). Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
c).Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
d) Klient może zrezygnować z otrzymania zwrotu płatności na rzecz zachowania środków na swoim koncie w sklepie, w celu przeznaczenia ich na kolejne zamówienie.
e) Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.